หน่วยบริการกุมภวาปี

นางสาวณัฏฐ์นลิญ วชิระเมธาโชติ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุภาพร บุดดีหงษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางอัญชลี อันสังหาร

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ