หน่วยบริการบ้านผือ 2

นางวรารักษ์ เสาเวียง

ตำแหน่ง ครู

นายสุนทร แวงวรรณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสวารุ่งฤดี ทาแก้ว

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ