หน่วยบริการบ้านผือ 1

นางสาวชรินทิพย์ ศิริภาพ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางปณิธาน ผิวผา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ