หน่วยบริการพิบูลย์รักษ์

นางสาวจรุณณี อุ่นเที่ยว

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุภารัตน์ ลุพรมมา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ