หน่วยบริการวังสามหมอ

นางสาวกนกทิพย์ ลาภบุญเรือง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายณรงค์เดช เป้าป่าเถื่อน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวพัชรินทร์ อารีเอื้อ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายณัฐพงษ์ ญาณบุญ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ