หน่วยบริการสร้างคอม

นายจรุงวิทย์ พะหงษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย