หน่วยบริการหนองวัวซอ

นางสาวอนันตยา รัตนะวงษา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวประภาพร ผ่านชมภู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลิณี จันทร์ภิรมย์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายนนทชัย โพธิราช

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ