หน่วยบริการหนองหาน 1

นางสาวอุษามณี ดรบันฑิต

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย