Skip to content

หน่วยบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี มีหน่วยบริการ จำนวน 15 หน่วยบริการ

หน่วยบริการเพ็ญ 1

ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150

ครูประจำหน่วยบริการ

นายพงศ์รัตน์ ศรีวรรณวงษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ติดต่อสอบถาม :

086-8329289

ข้อมูลเพิ่มเติม :

หน่วยบริการเพ็ญ 2
หน่วยบริการบ้านดุง
หน่วยบริการหนองหาน
หน่วยบริการกุดจับ
หน่วยบริการโนนสะอาด
หน่วยบริการหนองวัวซอ
หน่วยบริการกุมภวาปี
หน่วยบริการบ้านผือ 1
หน่วยบริการบ้านผือ 2
หน่วยบริการหนองแสง
หน่วยบริการวังสามหมอ
หน่วยบริการสร้างคอม
หน่วยบริการพิบูลรักษ์
หน่วยบริกาไชยวาน
Back to top