พฤหัส. เม.ย. 9th, 2020

อบรม PLC 20-21 ม.ค.2563

PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Read Time:27 Second

วันที่ 20-21 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยท่านวิทยากร ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถวางแผน การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %