0 0
Read Time:31 Second

วันที่ 6 มีนาคม 2563 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 15 ท่าน เข้ารับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติการสอนและการพัฒนาผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยนายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น และคณะ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %