0 0
Read Time:45 Second

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนอพยพหนีไฟ นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมโดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเพลิงไหม้ และประเภทของเพลิง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแหล่งกำเนิดของไฟ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ และเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ สามารถวางแผน จัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งสามารถวางแผนและฝึกปฏิบัติในการค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %