0 0
Read Time:10 Second

แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %