หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

วันที่ 20 กรกฎาคม 25…