logo school

มอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ จากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีได้รับมอบเก้าอี้ล้อเข็น จำนวน 6 คัน จากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) โดยมีนายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวขอบคุณและให้การต้อนรับ ภายในกิจกรรมการมอบเก้าอี้ล้อเข็น จำนวน 6 คัน ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ไปมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีเทคนิคการใช้งานเก้าอี้ล้อเข็นที่ถูกวิธีจากนักกายภาพบำบัด

มอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ จากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)