logo school

ชมภาพยนต์เรื่อง สวนสนุกมหัศจรรย์ที่โลตัส สาขา นาดี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และน้องๆนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เข้าชมภาพยนต์เรื่อง สวนสนุกมหัศจรรย์ที่โลตัส สาขา นาดี จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งยังมีป๊อบคอร์นและน้ำหวานให้รับทานในระหว่างชมอีกด้วย