logo school

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562