logo school

ภาพกิจกรรมวันเด็ก

ภาพกิจกรรมวันเด็ก

-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในงานกิจกรรมวันนี้มีธีมเป็น SUPER HERO ท่านผู้อำนวยการพิชิต สนั่นเอื้อ แต่งเป็น IRON MAN มามอบความสุขให้เด็กๆ รวมทั้งคุณครูอีกหลายท่าน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบของสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็กให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี เด็กๆมีความสุขมากๆ ขอขอบพระคุณแทนเด็กๆด้วยครับ

ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ภาพกิจกรรมวันเด็ก
ภาพกิจกรรมวันเด็ก