logo school

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย 2562

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกับมูลนิธิน่านฟ้าไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2562 ให้กับเด็กพิการในจังหวัดอุดรธานี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กพิการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม โดยมีนายสันติเวช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 11 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย 2562
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย 2562
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย 2562
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย 2562