logo school

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร มอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 และนักเรียนกราบมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับคุณแม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ