logo school

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ คือ ศูนย์ฯสะอาด บรรยากาศร่มรื่น แหล่งเรียนรู้หลากหลาย

เอกลักษณ์

 

อัตลักษณ์ คือ ไหว้เป็น เล่นสนุก มีความสุขกับการเรียน

อัตลักษณ์