logo school

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมปาโป่งหรรษา ข้าวจี่แสนอร่อย ลูกชิ้นระเบิด รวมถึงสอยดาวพาเพลิน 

ประกาศ

ภาพกิจกรรม