logo school

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพรวมมอบรถเข็น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณบริษัทไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด มหาชนและมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) ที่ได้มอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 คัน ภายในกิจกรรม ท่านผู้อำนวยการ พิชิต สนั่นเอื้อ ต้อนรับพร้อมกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ให้แก่นายสุเวทย์ สุวรรณแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าวประธานในพิธิได้ทราบ โดยมีนายพินัย ศิรินคร เลขาธิการ WAFCAT กล่าวรายงายถึงภาระกิจของ...

ประกาศ

ภาพกิจกรรม