Skip to content
Home » การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • by
0 0
Read Time:1 Minute, 1 Second
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีนายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียน การส่งเสริมอาชีพ สิทธิประโยชน์ผู้พิการ และการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้การดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวณฐวร ศักดิธัชชัย ตำแหน่งนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมอาชีพ สิทธิ ผู้พิการ ครอบครัวเข้มแข็ง และวิทยากรความรู้ด้านสุขภาพ นายวิทวัส ช่างคิด ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%