Skip to content
Home » ประวัติ

ประวัติ

  • by
3 0
Read Time:1 Minute, 24 Second

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา ครบทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี โดยมี นายอำนาจ ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ต่อมากรมสามัญมีคำสั่งให้นายเรืองเวช ผาสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 993/2544 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2544 หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2549 มีนายวิจิตร พิมพกรรณ เป็นผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จนถึงปี พ.ศ.2542 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี มีนายพิชิต สนั่นเอื้อ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 187/2552 สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2552 โดยตั้งอยู่ภายในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและในปี พ.ศ.2553 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 242 หมู่ 3 บ้านสามพร้าว ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเปิดให้บริการด้านการศึกษาพิเศษมาจนถึงปัจจุบัน

สีประจำศูนย์ : น้ำเงิน-แสด
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%