Skip to content
Home » การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

  • by
0 0
Read Time:1 Minute, 13 Second

การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี รับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น กรรมการ นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 กรรมการ นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเรืองเวช ผาสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนายวิทยา สวัสดิ์ผดุงกิจ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนผู้บริหารและครู กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ในการนี้ นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อนำไปพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%