Skip to content

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา “มูลนิธิน่านฟ้าไทย” ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา “มูลนิธิน่า… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา “มูลนิธิน่านฟ้าไทย&#...

ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาเด็กพิการ มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนสมัครข… Read More »ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาเด็กพิการ มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประ… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ป...

ประกาศ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กา… Read More »ประกาศ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ/สื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสารดาวน์โหลด

นางนิภาพร ศักดิ์แสน

ผู้อำนวยการ

e-book online

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนที่บ้านนักเรียน

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2566