Skip to content
Home » กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

  • by
0 0
Read Time:45 Second

วันที่ 13 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายพิชิต  สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามคำขวัญที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้และตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัยรู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก แสดงความสามารุถ

กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย การมีจริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็ก ภายในกิจกรรมมีการเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีและเกมตักไข่ พร้อมทั้งฐานกิจกรรม จำนวน 5 ฐาน

ได้แก่ ฐานปาเป้า ฐานโยนห่วงหลากสี ฐานเตะบอลเข้าโกล ฐานเตะบอลชนพิน และฐานโยนบอลใส่ตะกร้า สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%