Skip to content
Home » รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

  • by
1 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    – ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)   จำนวน  3  อัตรา
    – วิชาเอก สาขาวิชาเอกทั่วไป
    – ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(2) การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กทุกประเภท
(3) การจัดระบบ และกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
(5) การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    – อัตราว่าง    3  อัตรา
    – ค่าตอบแทน  18,000 บาท / เดือน

2. การรับสมัคร
– วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 242 หมู่ 3 ตำบลสามพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)                

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%